Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26
Vánoční prázdniny
27
Vánoční prázdniny
28
Vánoční prázdniny
29
Vánoční prázdniny
30
Vánoční prázdniny
31 1
2 3 4 5 6
Leonardo da Vinci - vzdělávací program 4. - 7. roč.
Stáž pedagogů ve Finsku (Erasmus+)
7
Stáž pedagogů ve Finsku (Erasmus+)
8
Stáž pedagogů ve Finsku (Erasmus+)
9
Stáž pedagogů ve Finsku (Erasmus+)
10
Školní kolo olympiády v anglickém jazyce
Stáž pedagogů ve Finsku (Erasmus+)
Zasedání školního parlamentu
11
Stáž pedagogů ve Finsku (Erasmus+)
12
Školní kavárna s tématem Hejného metoda výuky matematiky pro rodiče a veřejnost
Stáž pedagogů ve Finsku (Erasmus+)
13 14 15
16
Preventivní program "Neboj se!" (2.A, 2.B)
17
Preventivní program "Neboj se!" (2.C)
Program na rozvoj finanční gramotnosti "Kolik co stojí?" (3.A)
18
Preventivní program "Já pro třídu, třída pro mě." (3.B)
Program na rozvoj finanční gramotnosti "Kolik co stojí" (3.C)
19
Preventivní program "Bezpečně online!" (4.A)
Preventivní program "Vandal je barbar" (4.B)
20
Preventivní program "Já a třída" (5.A)
Preventivní program "Já pro třídu, třída pro mě" (4.C)
21 22
23
Exkurze - Galerie Josef Jambor - výtvarný kroužek
Uzavření hodnocení za 1. pololetí 2022/2023
24
Pedagogická rada
Zasedání školního parlamentu
25 26
Preventivní program "Já a třída" (5.B, 5.C)
27 28 29
30 31
Plavecký výcvik (3. a 4. roč.)
Pololetní vysvědčení
1 2 3
Pololetní prázdniny
4 5

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Vzdělávání a poradenství > Přijímací řízení na SŠ

Přijímací řízení na SŠ a termíny ve školním roce 2022/2023

Kontaktní osoba pro veškeré informace týkající se přijímacího řízení (výběr školy, podávání přihlášek, přijímací řízení, termíny atd.)

Mgr. Věra Danišková, výchovná a kariérní poradkyně - kontakt: zpráva přes Edookit, email: daniskovav@zspribyslav.cz, tel: 605 171 191


Přijímací řízení – postupné kroky

 • vybrat zodpovědně studijní či učební obor, konkrétní školu,
 • navštívit vybrané střední školy v rámci Dnů otevřených dveří, navštívit burzy škol. V naší škole se bude burza škol konat ve čtvrtek 20. října od 16:00 do 18:00 společně s informativní schůzkou pro rodiče 9. ročníků.
 • 2 předvyplněné přihlášky na střední školu a potvrzený zápisní lístek dostanou žáci ve škole spolu s pololetním vysvědčením (školou potvrzený zápisní lístek je třeba pečlivě uschovat a do deseti dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení poslat na vybranou školu - zápisní lístky mají evidenční čísla, která jsou přiřazena ke konkrétnímu žákovi, v případě ztráty je třeba prostřednictvím písemné žádosti zažádat o nový, jehož vydání je zpoplatněno částkou 100Kč),
 • vyplnit přihlášku, nechat si potvrdit prospěch na ZŠ (vyplněnou přihlášku je tedy třeba přinést před odesláním do školy k potvrzení),
 • odevzdat/odeslat přihlášku do 1. 3. 2023 na příslušnou školu (osobně či poslat doporučeně),
 • pokud škola nepořádá přijímací řízení, očekávat rozhodnutí o přijetí či nepřijetí,
 • čekat na pozvání k přijímací zkoušce, zúčastnit se přijímacího řízení (2 termíny, viz níže),
 • sledovat vyhlášení výsledků přijímacího řízení,
 • pokud jsem přijat, doručit řediteli vybrané SŠ do deseti pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení zápisní lístek,
 • pokud nejsem přijat, do 3 pracovních dnů lze podat odvolání proti nepřijetí.

První kolo přijímacího řízení

 • Uchazeč nebo zástupce nezletilého uchazeče může podat až 2 přihlášky v prvním kole přijímacího řízení, vzory tiskopisů jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).
 • Uchazeč odevzdá přihlášku řediteli střední školy (ne již prostřednictvím ZŠ) do 1. března, v případě přihlášky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu.
 • K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole je zaveden zápisový lístek, zápisový lístek vydává žákům základní škola nejpozději do 1. března, zápisový lístek je evidován pod evidenčním číslem pro jednotlivé uchazeče.
 • MŠMT stanovilo ve školním roce 2018/2019 tyto termíny přijímacího řízení na střední školy:
  • pro čtyřleté obory: 1. termín 13. 4. 2023 a 2. termín 14. 4. 2023
  • pro víceletá gymnázia (šestileté a osmileté studium): 1. termín 17. 4. 2023 a 2. termín 18. 4. 2023
  • náhradní termín: 1. termín 10. 5. 2023 a 2. termín 11. 5. 2023
 • Stanovení termínů dalších kol přijímacího řízení je v kompetenci ředitele střední školy.
 • Talentové zkoušky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou budou konány v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2023. Dny konání zkoušky stanoví ředitel školy.
 • Talentové zkoušky na konzervatoře se konají od 15. do 31. ledna 2023 v termínu stanoveném ředitelem školy.
 • Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání na konzervatoři nebo do oboru vzdělání s talentovou zkouškou, má i nadále možnost podat do 15. března přihlášku do oborů vzdělání podle § 60 školského zákona a účastnit se přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělání ve střední škole.