Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Úřední hodiny kanceláře školy 9:00 - 14:00
2 3 4 5 6 7
8
Úřední hodiny kanceláře školy 9:00 - 14:00
9 10 11 12 13 14
15
Úřední hodiny kanceláře školy 9:00 - 14:00
16 17 18 19 20 21
22
Úřední hodiny kanceláře školy 9:00 - 14:00
23 24 25 26 27 28
29
Úřední hodiny kanceláře školy 9:00 - 14:00
30 31 1 2 3 4

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Školní družina a klub > Platba za ŠD a ŠK

Platba

Směrnice k úplatě ŠD a ŠK

 

Úplata ve školní družině a ve školním klubu


Měsíční výše úplaty je stanovena podle § 123 odst. 4 školského zákona takto:
- na 200,- Kč měsíčně za jednoho žáka zařazeného ve školní družině. Tato částka platí i pro každého
dalšího žáka v případě docházky sourozenců do školní družiny.
- na 200,- Kč měsíčně za jednoho žáka zařazeného ve školním klubu. Tato částka platí i pro každého
dalšího žáka v případě docházky sourozenců do školního klubu.
Úplata se neplatí za měsíce červenec a srpen.

Splatnost úplaty

Platba je možná dvěma způsoby úhrady, a to:

 • jednorázově za období celého školního roku, tzn. počet měsíců docházky vynásobený výše definovanou sazbou do konce září příslušného roku
 • ve dvou transakcích za období školního roku, a sice za období září – prosinec (splatné do konce září příslušného roku) a za období leden – červen (splatné do ledna následujícího roku)

Platbu poukazujte na účet školy
2836820227, kód banky: 0100 vedený u KB Havlíčkův Brod


Tvorba variabilního symbolu pro bezhotovostní platbu

Jak sestavit variabilní symbol pro bezhotovostní úhradu úplaty za školní družinu a školní klub?

Činnost školní družiny a školního klubu je v souladu s platnou legislativou zpoplatněna. Výše úplaty je definována platnou směrnicí ředitele školy, které je k dispozici v elektronické podobě na webu Základní školy Přibyslav a v tištěné podobě na sekretariátu Základní školy Přibyslav. Aby bylo možné předejít zbytečným nedorozuměním, je třeba nastavit systém úhrady úplaty.

Abychom předešli komplikacím zejména v případě bezhotovostní platby, byl nastaven systém evidence plateb na základě variabilního symbolu. Dodržením níže popsaného postupu je možné realizovat měsíční úhradu, aniž by byla škola administrativně zatížena.

Pro každou bezhotovostní platbu je třeba dodržen tento postup:

 1. u každé platby je nutné uvést přesně definovaný variabilní symbol
 2. variabilní symbol se skládá z 10 číslic, přičemž každá má svůj přesný význam:
  • první dvojčíslí odpovídá typu úhrady (úhrada za školní družinu a klub = 20)
  • druhé dvojčíslí odpovídá roku narození žáka, např. u žáka narozeného v roce 2010 se bude jednat o dvojčíslí 10, u žáka narozeného v roce 2009 se bude jednat o dvojčíslí 09
  • třetí dvojčíslí odpovídá měsíci narození žáka, např. měsíc březen je 03, duben pak 04
  • čtvrté dvojčíslí odpovídá dni narození žáka, např. narozen třetího dne v měsíci, uvede se dvojčíslí 03, v případě patnáctého dne v měsíci se uveden dvojčíslí 15
  • poslední, páté dvojčíslí je pro možnost rozlišení dvojčat, trojčat atd. V případě, že se nejedná o tuto situaci, bude tam uvedeno dvojčíslí 00 (dvě nuly). V případě dvojčat budou žáci odlišeni podle abecedy dvojčíslím 01 a 02; v případě trojčat budou žáci odlišeni podle abecedy dvojčíslím 01, 02 a 03 atd.

Příklad 1:

Jak bude vypadat variabilní symbol pro žáka Jana Nováka, který se narodil 1. dubna 2010? Jeho variabilní symbol pro úhradu úplaty za školní družinu bude 2010040100 (názorně rozděleno po dvojčíslích = 20 10 04 01 00).

Příklad 2:

Jedná se o dvojčata Annu Novákovou a Marii Novákovou, narozené 17. května 2009. Jak budou vypadat jejich variabilní symboly pro úhradu úplaty za školní družinu? Variabilní symbol Anny bude 2009051701 (20 09 05 17 01) a variabilní symbol Marie 2009051702 (20 09 05 17 02).