Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
PŘIBYSLAVSKÝ PANTOFLÍČEK
2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Vzdělávání a poradenství > Přijetí ke vzdělávání

Přijetí ke vzdělávání

Přijetí ke vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Prezenční zápis do 1. tříd pro rok školní rok 2023/2024 se bude konat v pátek 28. dubna 2023 od 14:00 do 18:00 v prostorách Základní školy Přibyslav, Česká 31, 58222

Administrativní část zápisu bude probíhat elektronicky na stránkách školy od 1. 4. do 14. 4. 2023.


Zápis pro školní rok 2023/2024 je povinný pro děti narozené v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a děti, které mají z předchozího roku odklad školní docházky.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze písemně požádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Ředitelka školy této žádosti může ihned vyhovět, ale pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě je nutné si včas zajistit termín vyšetření dítěte. V případě zájmu o odklad je třeba obě doporučení doložit v rámci administrativního zápisu (viz informace níže).

Kontakt na nejbližší školské poradenské zařízení:

 • PPP a SPC Vysočina, pracoviště Havlíčkův Brod: tel.: 569 422 171 (http://ppphb.hbnet.cz/)
 • PPP a SPC Vysočina, pracoviště Žďár nad Sázavou: tel.: 566 622 387 (http://www.ppp-zr.cz/

 

Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.

 

Elektronický zápis bude probíhat od 1. 4. 2023 do 14. 4. 2023.

1. 4. 2023 bude na stránkách školy zveřejněn odkaz, přes který provedete administrativní část zápisu prostřednictvím elektronického formuláře.

Co budete k elektronickému zápisu potřebovat:

- naskenovaný rodný list dítěte (slouží ke kontrole osobních údajů a identifikaci dítěte, po zápisu bude ze systému vymazán)

- naskenovaný doklad o zastupování dítěte - v případě, že nejste rodič a dítě zastupujete

- naskenované doporučení poradny a potvrzení lékaře - v případě, že žádáte o odklad, případně o předčasné přijetí dítěte

Pokud nemáte možnost skenovat, vyfoťte, prosím, dokumenty čitelně na mobil a vložte fotografii.

 

 ODKLAD:

V případě, že žádáte o odklad, vyplňte kompletně Žádost o přijetí (prosím vyplňte předběžně i údaje o školní družině a jídelně) a zaklikněte Žádám o odklad povinné školní docházky a nahrajte sken doporučení z poradny a potvrzení od lékaře.

Zde najdete Žádost o odklad, tu si, prosím, stáhněte, vytiskněte, vyplňte a podepsanou doručte do školy s Žádostí o přijetí. I v případě odkladu tedy podáváte spolu s Žádostí o odklad i Žádost o přijetí.

 

DŮLEŽITÉ!!! 

Po elektronickém vyplnění přihlášky bude nutné ji nejpozději do 5 dnů doručit fyzicky do školy jedním z následujících způsobů:

 • datovou schránkou,
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (sekretariet@zspribyslav.cz)
 • vhodit do schránky u hlavního vchodu školy z ulice Česká (formulář vytiskněte, podepište, doplňte místo a datum podpisu)
 • podepsaný formulář můžete samozřejmě poslat i poštou

 

Veškeré žádosti budou zpracovány ve správním řízení v zákonem stanovené lhůtě. U žádostí o odklad, případně o předčasné přijetí, ke kterým nebude doloženo doporučení poradenského zařízení, bude správní řízení přerušeno, dokud nebudou požadované dokumenty zákonným zástupcem dodány.

 

Hlavním cílem zápisu je ověření školní zralosti, posuzuje se zejména komunikativnost dítěte, socializační předpoklady, grafomotorické dovednosti, rozpoznávání barev a základních geometrických tvarů apod. Ve škole se dbá na to, aby vše probíhalo zábavnou formou a děti nemusely mít ze zápisu žádné obavy.

Co by měl budoucí prvňáček do září zvládnout dle obecných odborných doporučení, aby úspěšně zahájil školní docházku? Zde je souhrnně tzv. desatero školní zralosti:

 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.
 2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.
 3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.
 4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.
 5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.
 6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech.
 7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.
 8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.
 9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.

 

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku Základní školy Přibyslav

 

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka Základní školy Přibyslav, Česká 31, 58222 Přibyslav, že ve školním roce 2021/2022 otevře 3 první třídy s maximálním počtem 25 žáků na třídu.

 

 V případě, že počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovený počet míst pro první ročník základní školy, bude při přijetí rozhodováno dle následujících kritérií:

 1. Přednostně se přijímá dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu ZŠ Přibyslav.
 2. Dítě s trvalým pobytem mimo spádový obvod ZŠ Přibyslav, který má sourozence již navštěvujícího ZŠ Přibyslav.
 3. Ostatní děti.

 

Žáci budou přijímáni postupně podle jednotlivých kritérií.

V případě, že nebude možné z kapacitních důvodů přijmout v kritériu 2 případně 3 všechny žáky, rozhodne o přijetí los.

Losování bude veřejné. Losována budou registrační čísla, která budou dětem přidělena při zápisu do ZŠ. Losování bude provedeno za účasti zástupce zřizovatele a člena školské rady. O výsledku losování bude proveden zápis.

U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

 

 Přijímací řízení se dále řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění.