Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Víkend otevřených zahrad_24
10 11 12 13 14 15 16
17
Uzavření hodnocení za II. pololetí
18
Pedagogická rada
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Vydávání závěrečného vysvědčení - poslední den školy
29 30

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Vzdělávání a poradenství > Přijetí ke vzdělávání

Přijetí ke vzdělávání

Přijetí ke vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Prezenční zápis do 1. tříd pro rok školní rok 2024/2025 se bude konat v pátek 26. dubna 2024 od 14:00 v prostorách Základní školy Přibyslav, Česká 31, 58222

Administrativní část zápisu bude probíhat elektronicky na stránkách školy od 1. 4. do 14. 4. 2024.


Zápis pro školní rok 2024/2025 je povinný pro děti narozené v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti, které mají z předchozího roku odklad školní docházky.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze písemně požádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Ředitelka školy této žádosti může ihned vyhovět, ale pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě je nutné si včas zajistit termín vyšetření dítěte. V případě zájmu o odklad je třeba obě doporučení doložit v rámci administrativního zápisu (viz informace níže).

Kontakt na nejbližší školské poradenské zařízení:

 

Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.

 

Elektronický zápis bude probíhat od 1. 4. 2024 do 14. 4. 2024.

1. 4. 2024 bude na stránkách školy zveřejněn odkaz, přes který provedete administrativní část zápisu prostřednictvím elektronického formuláře.

Co budete k elektronickému zápisu potřebovat:

- naskenovaný rodný list dítěte (slouží ke kontrole osobních údajů a identifikaci dítěte, po zápisu bude ze systému vymazán)

- naskenovaný doklad o zastupování dítěte - v případě, že nejste rodič a dítě zastupujete

- naskenované doporučení poradny a potvrzení lékaře - v případě, že žádáte o odklad, případně o předčasné přijetí dítěte

Pokud nemáte možnost skenovat, vyfoťte, prosím, dokumenty čitelně na mobil a vložte fotografii.

 

 ODKLAD:

V případě, že žádáte o odklad, vyplňte kompletně Žádost o přijetí (prosím vyplňte předběžně i údaje o školní družině a jídelně) a zaklikněte Žádám o odklad povinné školní docházky a nahrajte sken doporučení z poradny a potvrzení od lékaře.

Zde najdete Žádost o odklad, tu si, prosím, stáhněte, vytiskněte, vyplňte a podepsanou doručte do školy s Žádostí o přijetí. I v případě odkladu tedy podáváte spolu s Žádostí o odklad i Žádost o přijetí.

 

DŮLEŽITÉ!!! 

Po elektronickém vyplnění přihlášky bude nutné ji nejpozději do 5 dnů doručit fyzicky do školy jedním z následujících způsobů:

 • datovou schránkou,
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (sekretariat@zspribyslav.cz)
 • vhodit do schránky u hlavního vchodu školy z ulice Česká (formulář vytiskněte, podepište, doplňte místo a datum podpisu)
 • podepsaný formulář můžete samozřejmě poslat i poštou

 

Veškeré žádosti budou zpracovány ve správním řízení v zákonem stanovené lhůtě. U žádostí o odklad, případně o předčasné přijetí, ke kterým nebude doloženo doporučení poradenského zařízení, bude správní řízení přerušeno, dokud nebudou požadované dokumenty zákonným zástupcem dodány.

 

Hlavním cílem zápisu je ověření školní zralosti, posuzuje se zejména komunikativnost dítěte, socializační předpoklady, grafomotorické dovednosti, rozpoznávání barev a základních geometrických tvarů apod. Ve škole se dbá na to, aby vše probíhalo zábavnou formou a děti nemusely mít ze zápisu žádné obavy.

Co by měl budoucí prvňáček do září zvládnout dle obecných odborných doporučení, aby úspěšně zahájil školní docházku? Zde je souhrnně tzv. desatero školní zralosti:

 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.
 2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.
 3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.
 4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.
 5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.
 6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech.
 7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.
 8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.
 9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.

 

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku Základní školy Přibyslav

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka Základní školy Přibyslav, Česká 31, 58222 Přibyslav, že ve školním roce 2024/2025 otevře maximálně 3 první třídy s maximálním počtem 25 žáků na třídu.

 

 V případě, že počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovený počet míst pro první ročník základní školy, bude při přijetí rozhodováno dle následujících kritérií:

 1. Přednostně se přijímá dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu ZŠ Přibyslav.
 2. Dítě s trvalým pobytem mimo spádový obvod ZŠ Přibyslav, který má sourozence již navštěvujícího ZŠ Přibyslav.
 3. Ostatní děti.

 

Žáci budou přijímáni postupně podle jednotlivých kritérií.

V případě, že nebude možné z kapacitních důvodů přijmout v kritériu 2 případně 3 všechny žáky, rozhodne o přijetí los.

Losování bude veřejné. Losována budou registrační čísla, která budou dětem přidělena při zápisu do ZŠ. Losování bude provedeno za účasti zástupce zřizovatele a člena školské rady. O výsledku losování bude proveden zápis.

U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

 

 Přijímací řízení se dále řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění.