Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
STÁVKA ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY
28 29 30 1 2 3
4 5 6 7
Adventní jarmark
8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
Vánoční prázdniny
24
Vánoční prázdniny
25
Vánoční prázdniny
26
Vánoční prázdniny
27
Vánoční prázdniny
28
Vánoční prázdniny
29
Vánoční prázdniny
30
Vánoční prázdniny
31
Vánoční prázdniny

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Vzdělávání a poradenství > Plán ŠPP 2023/2024

Plán ŠPP 2023-2024

Plan ŠPP ke stažení

PLÁN ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Statutární zástupce školy: Mgr. Marcela Kasalová

Vedoucí školního pedagogického pracoviště:  Mgr. Věra Danišková                                                                                                                           

Výchovný a kariérní poradce: Mgr. Věra Danišková

Metodik prevence, kariérní poradce: Mgr. Jaromír Sukup

Školní psycholog: Mgr. Petra Vaníčková

Speciální pedagog: Mgr. Alena Kozderková, Mgr. Marie Klubalová, Bc. Tereza Siberová

Logopedický asistent: Mgr. Leona Macková, Mgr. Monika Vykoukalová, Mgr. Petra Stránská,       

                               

 Cíle ŠPP:

 • Zajistit reedukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Spolupracovat se školskými poradenskými zařízení Kraje Vysočina
 • Zajistit metodickou podporu učitelům při vedení TH
 • Řešit studijní a výchovné problémy žáků
 • Poskytovat podporu žákům ohrožených školním neúspěchem
 • Zajistit kariérní poradenství - workshopy, exkurze, burza škol, individuální konzultace
 • Pečovat o nadané a talentované žáky
 • Zajistit metodickou podporu AP
 • Poskytovat žákům podpůrnou logopedickou péči (logopedické asistentky)
 • Poskytovat odbornou psychologickou podporu
 • Zajistit žákům preventivní a adaptačních programy, případně intervenci třídním skupinám

 

Poradenské činnosti:

 • pedagogicko-psychologické poradenství
 • poradenství ve volbě povolání
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky
 • zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a zajištění podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • koordinace poskytování poradenských služeb žáků se SVP mezi školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků

 

Metodické a informační činnosti výchovného poradce

 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 • předávání odborných informací z oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy
 • poskytování informací o činnosti školy, školských zařízeních v Kraji Vysočina, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce
 • poradenství ve volbě povolání, zprostředkování exkurzí, besed, zařazování témat do výuky
 • zajištění výkaznictví podpůrných opaření

ŠPP řeší aktuální problémy a situace průběžně, během celého školního roku.