Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15
Uzavření hodnocení za III. čtvrtletí
Tripartity I. stupně 15. - 26. 4. 2024
16
Pedagogická rada
Tripartity I. stupně 15. - 26. 4. 2024
17
Tripartity I. stupně 15. - 26. 4. 2024
18
Třídní schůzky II. stupně - konzultační den
Tripartity I. stupně 15. - 26. 4. 2024
19
Tripartity I. stupně 15. - 26. 4. 2024
20
Tripartity I. stupně 15. - 26. 4. 2024
21
Tripartity I. stupně 15. - 26. 4. 2024
22
Tripartity I. stupně 15. - 26. 4. 2024
23
Tripartity I. stupně 15. - 26. 4. 2024
24
Tripartity I. stupně 15. - 26. 4. 2024
25
Tripartity I. stupně 15. - 26. 4. 2024
26
Tripartity I. stupně 15. - 26. 4. 2024
Zápis do prvních tříd
27 28
29 30 1 2 3 4 5

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Školní družina a klub > Nabídka kroužků a volnočasových aktivit

 

Bezplatné kroužky (součást ŠVP ŠD)


 • Vaření – osvojíme si jednoduché pracovní postupy, naučíme se vařit podle receptu a udržovat pořádek a čistotu v kuchyni
 • Keramika - naučíme se základním dovednostem a znalostem z práce s keramickou hlínou a její dekorací. Své výrobky budeme prezentovat na výstavách.
 • Divadlení – budeme rozvíjet naše dramatické schopnosti-práce s hlasem, s emocemi, s textem a s pohybem v prostoru. Naučíme se spolupracovat v kolektivu                      a hru zahrajeme pro veřejnost.
 • Zpívání – rozvíjíme neverbální komunikaci pomocí tónů a zvuků, schopnost spolupracovat ve skupině a radovat se ze zpěvu.
 • Malování – seznámíme se s různými výtvarnými technikami a materiály. Uspořádáme naši první výstavu.
 • Tvořivé ruce – posílíme naše pracovní dovednosti při práci s různými materiály.
 • Tancování – naučíme se různé techniky tance, zlepšíme pohybové vlastnosti a naučíme se vystupovat před veřejností.
 • Mažoretky – seznámíme s technikou točení hůlkou, budeme rozvíjet cit k hudbě a radost z pohybu.
 • Badminton – osvojíme si pravidla hry a práci s raketou a míčkem, naučíme se radosti z pohybu.
 • Český lakros – seznámíme se s pravidly hry a s prací s lakrosovou holí, posílíme týmovou spolupráci.
 • Pohybové hry – naučíme se základům zdravého pohybu formou různých pohybových aktivit, posílíme svou fyzickou zdatnost.
 • Florbal -naučíme se pravidlům hry, chování fair-play a týmové spolupráci. Poměříme své síly v turnaji s našimi kamarády z okolních škol.

 

Bezplatné kroužky (hrazené z projektů)


 • Včelařský kroužek- péče o včely a získávání základních znalostí o životě a chovu včel.
 • Kutilové- práce v dílnách s různými materiály, zpracování vlastních projektů, drobné opravy školního majetku.

 

Placené kroužky realizované školou v rámci vedlejší činnosti

Platba za jeden kroužek činí 500Kč na školní rok (v případě, že je kroužek jednou za 14 dnů, činí platba 250Kč za školní rok.

Platbu za tyto kroužky poukazujte na účet školy 2836820227, kód banky: 0100 vedený u KB Havlíčkův Brod, do poznámek uveďte jméno a příjmení dítěte + kroužek, za který platíte. Uhraďte, prosím, do konce října.


 • Výtvarný kroužek (6. - 9. třída) Výtvarný kroužek je zaměřený na rozšiřování výtvarné zdatnosti v technikách kresby, malby, grafiky a i v jiných netradičních technikách. Děti jsou vedeny k tvořivé činnosti v přátelské atmosféře ve vybaveném výtvarném ateliéru či v plenéru. Minimálně jednou ročně děti navštíví výukový program v Galerii výtvarných umění v Havlíčkově Brodě.
 • Digitální technologie (7. - 9. třída) – 3D modelování a 3D tisk, natáčení videí pomocí GoProMAX a střih videí, práce a natáčení pomocí Dronů.
 • Dětská jóga (1. - 4. třída) - jógové pozice inspirované přírodou a zvířátky. Jóga přispívá ke zklidnění, zlepšení koncentrace a soustředění. Cvičení probíhá v přátelské a klidné atmosféře.
 • Zdravotní tělesná výchova (5. - 9. třída) - SM-systém je cvičení zaměřené na správné držení těla. Jedná se o cvičení se speciálním elastickým lanem, při kterém dochází k posílení, protažení a uvolnění svalů. Do cvičebních lekcí jsou zařazovány také prvky jógy.
 • Programování a robotika (6. - 9. třída) - kroužek je zaměření na programování v blokovém programovacím jazyce. Vyzkoušíte si programování desek micro Bit a Arduino. Společně budeme pracovat na stavbě robotů a dalších projektů, využívajících jednodeskové počítače.
 • Minecraft  Education (1. - 5. třída) - programování v Minecraftu formou hry, která děti baví a přirozeným způsobem rozvíjí jejich dovednosti. Kroužek vede žák 7. třídy Jan Janů.
 • Angličtina-přípravka (1., 2. třída) - kroužek probíhá jednou týdně 1 vyučovací hodinu. Děti se seznamují s cizím jazykem pomocí her, písniček, obrázků a dalších zábavných činností. Hlavním cílem je utváření kladného vztahu k anglickému jazyku.
  Termíny a vyučující budou upřesněny podle počtu přihlášených dětí.

 

Placené kroužky realizované externími organizacemi


Kroužky Rytmik

Ceny techto kroužků si stanovuje organizace, která kroužky realizuje a platba probíhá přímo organizaci dle jejích pokynů.

Podrobněji na www.rytmik-krouzky.cz

 • Badminton (1180Kč/pololetí) (I. skupina 1. - 5. tř, II. skupina 6. - 9. tř.) - Badminton je rychlý raketový sport, který zaujme všechny sportovně založené chlapce a děvčata. Žáci se v kroužku naučí držení rakety a základní údery. Seznámí se s pravidly a technikou hry, během níž budou trénovat postřeh a zlepšovat svou fyzickou kondici. Děti si vyzkoušejí dvouhru, čtyřhru nebo tzv. obíhačku. Samotnou hru poté doplní protahovacími, posilovacími a uvolňujícími cviky. 
 • Vědecký kroužek (1380Kč/pololetí) (I. skupina 1. - 5. tř, II. skupina 6. - 9. tř.) - Vědecký kroužek přináší plno zajímavých a netradičních pokusů, které rozvíjí u dětí logický úsudek, fantazii, všeobecný přehled, a zároveň naplní jejich zvídavost. Cílem kroužku je děti seznámit s jednotlivými postupy práce u pokusů z oblasti fyziky, přírodovědy, geologie nebo chemie. Věda pomáhá dětem objevovat kouzlo světa hravým a dobrodružným způsobem. Každou hodinu má lektor připravenou tematicky podle našich kvalitních metodických materiálu.
 • Fotografický kroužek(1280Kč/pololetí) (5. - 9. třída) - Ve Fotografickém kroužku se děti naučí, jak správně pracovat s digitálním fotoaparátem tak, aby vytvořily co nejlepší fotografie. Děti se dozvědí, jak fotoaparát funguje, jaké jsou jeho základní funkce, jak ho správně použít při focení v interiéru a exteriéru, s bleskem nebo bez blesku apod. Nakonec se své digitální fotografie naučí zpracovat na počítači.Tento kroužek rozvíjí dětskou kreativitu, fantazii a smysl pro detail.Nabyté informace si účastníci kroužku vyzkoušejí v praxi při fotografických vycházkách, kde budou fotografovat krajinu, zátiší, portrét, makro nebo dokumentární fotografie.

Kroužky Activ Žďár

Ceny techto kroužků si stanovuje organizace, která kroužky realizuje a platba probíhá přímo organizaci dle jejích pokynů.

 • Parkour - podrobnější informace při náboru přímo od trenérů