Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2
Výstava Jana Švankmajera - workshop GASK 9.C
3
Přednáška - Čas proměn 6. a 7. ročníky
4 5
6
Právní vědomí - Přednáška policie ČR 9.A, 8.A
Pěvecká soutěž
7
Den aktivit - akce školního parlamentu pro všechny žáky
8 9
Exkurze Terezín, Lidice 9. ročník
Školní výlet 3. B, 4. B
10 11
Férová snídaně na školní zahradě
12
13
Kurz první pomoci 8.B
Historická Praha - exkurze 8.C
14
Autorské čtení s Lenkou Jakešovou (ŠD)
15
Právní vědomí - Přednáška Policie ČR 9.B, 8.B
Český den proti rakovině
Kurz první pomoci 8.A, 8.C
16
Zasedání školního parlamentu
Kutná Hora - exkurze 9.A
Historická Praha 9.C
Prevence alkoholu 7. a 8. roč.
17
Rakouský institut - exkurze němčináři 9. roč
18 19
20 21 22 23
23. května se nebude vařit
24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > INFORMACE K ZÁPISU DO 1.TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

INFORMACE K ZÁPISU DO 1.TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Zápis k povinné školní docházce na Základní škole Přibyslav pro školní rok 2020/2021
se uskuteční
v pátek 24. 4. 2020 od 14.00 do 18.00 hod. 

Zápis je určen pro děti s odkladem povinnINFORMACE K ZÁPISU DO 1.TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021é školní docházky z loňského roku a pro děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. Možnost přijetí ke školní docházce mají i děti, které dosáhnou věku 6 let v období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020, pokud k žádosti o přijetí současně doloží doporučení školského poradenského zařízení.

Při zápisu se předkládá vyplněná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisní list (formuláře jsou na webu školy – dokumenty/formuláře), zároveň se kontroluje občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Tyto dokumenty přineste s sebou k zápisu.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze písemně požádat v den zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Ředitelka školy této žádosti může ihned vyhovět, ale pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě je nutné si včas zajistit termín vyšetření dítěte. V případě zájmu o odklad je třeba obě doporučení vzít s sebou už k zápisu, neboť žádost o odklad je třeba ze zákona administrativně vyřídit v termínu do 30. 4. 2020.

Kontakt na nejbližší školské poradenské zařízení:

 

Mgr. Jaroslava Janů, ředitelka školy

Hlavním cílem zápisu je ověření školní zralosti, posuzuje se zejména komunikativnost dítěte, socializační předpoklady, grafomotorické dovednosti, rozpoznávání barev a základních geometrických tvarů apod. Ve škole se dbá na to, aby vše probíhalo zábavnou formou a děti nemusely mít ze zápisu žádné obavy.

Co by měl budoucí prvňáček do září zvládnout dle obecných odborných doporučení, aby úspěšně zahájil školní docházku? Zde je souhrnně tzv. desatero školní zralosti:

  1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.
  2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.
  3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.
  4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.
  5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.
  6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech.
  7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.
  8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.
  9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.
  10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.

Desatero školní zralosti je k dispozici na webu školy (dokumenty/Desatero školní zralosti).

Přílohy:

[12.2.2020]