Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26
Evropský den jazyků - projektový den II. stupeň
Podzimní sběrová akce
27
Podzimní sběrová akce
28
Den české státnosti - státní svátek
29 30 1 2
3 4 5 6 7
Den fyziky - nanotechnologie - "Co je malé, to je dobré"
8 9
Drakiáda
10 11
Adaptační dopoledne školního parlamentu
Bílá pastelka - sbírka pořádaná na podporu nevidomých v ČR
"Kůrovec za to nemůže" - program EVVO 6.A
Podzimní tvořivé dílny ve školní družině a klubu
"Pravidla nejsou strašidla" - preventivní program pro prvňáčky
12
Bílá pastelka - sbírka pořádaná na podporu nevidomých v ČR
Podzimní tvořivé dílny ve školní družině a klubu
Přírodovědný klokan
13
Podzimní tvořivé dílny ve školní družině a klubu
Výstava "Tutanchamon" Brno - 9.B
14
"Kůrovec za to nemůže" - program EVVO - 6.C
Podzimní slavnosti - výstava dětských prací
Výzva 72 hodin - úklid města
15
Podzimní slavnosti - výstava dětských prací
16
Podzimní slavnosti - výstava dětských prací
17
Podzimní slavnosti - výstava dětských prací
18
Programy EVVO - propojení přírodních věd a čtenářské gramotnosti - 5.A a 8.C
19
Výtvarná soutěž na SUPŠ Helenín
20
Burza středních škol na ZŠ Přibyslav
21
Okresní kolo ve stolním tenisu IV. kategorie (žáci 6. - 9. tříd)
22 23
24 25
Vzdělávací koncert pro celou školu - hudební historie, žánry - RÉVA
26
Podzimní prázdniny
27
Podzimní prázdniny
28 29 30
31 1 2 3
Školní kavárna s tématem formativní hodnocení
4 5 6

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Vzdělávání a poradenství > Přijímací řízení na SŠ

Přijímací řízení na SŠ a termíny ve školním roce 2022/2023

Kontaktní osoba pro veškeré informace týkající se přijímacího řízení (výběr školy, podávání přihlášek, přijímací řízení, termíny atd.)

Mgr. Věra Danišková, výchovná a kariérní poradkyně - kontakt: zpráva přes Edookit, email: daniskovav@zspribyslav.cz, tel: 605 171 191


Přijímací řízení – postupné kroky

 • vybrat zodpovědně studijní či učební obor, konkrétní školu,
 • navštívit vybrané střední školy v rámci Dnů otevřených dveří, navštívit burzy škol. V naší škole se bude burza škol konat ve čtvrtek 20. října od 16:00 do 18:00 společně s informativní schůzkou pro rodiče 9. ročníků.
 • 2 předvyplněné přihlášky na střední školu a potvrzený zápisní lístek dostanou žáci ve škole spolu s pololetním vysvědčením (školou potvrzený zápisní lístek je třeba pečlivě uschovat a do deseti dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení poslat na vybranou školu - zápisní lístky mají evidenční čísla, která jsou přiřazena ke konkrétnímu žákovi, v případě ztráty je třeba prostřednictvím písemné žádosti zažádat o nový, jehož vydání je zpoplatněno částkou 100Kč),
 • vyplnit přihlášku, nechat si potvrdit prospěch na ZŠ (vyplněnou přihlášku je tedy třeba přinést před odesláním do školy k potvrzení),
 • odevzdat/odeslat přihlášku do 1. 3. 2023 na příslušnou školu (osobně či poslat doporučeně),
 • pokud škola nepořádá přijímací řízení, očekávat rozhodnutí o přijetí či nepřijetí,
 • čekat na pozvání k přijímací zkoušce, zúčastnit se přijímacího řízení (2 termíny, viz níže),
 • sledovat vyhlášení výsledků přijímacího řízení,
 • pokud jsem přijat, doručit řediteli vybrané SŠ do deseti pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení zápisní lístek,
 • pokud nejsem přijat, do 3 pracovních dnů lze podat odvolání proti nepřijetí.

První kolo přijímacího řízení

 • Uchazeč nebo zástupce nezletilého uchazeče může podat až 2 přihlášky v prvním kole přijímacího řízení, vzory tiskopisů jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).
 • Uchazeč odevzdá přihlášku řediteli střední školy (ne již prostřednictvím ZŠ) do 1. března, v případě přihlášky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu.
 • K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole je zaveden zápisový lístek, zápisový lístek vydává žákům základní škola nejpozději do 1. března, zápisový lístek je evidován pod evidenčním číslem pro jednotlivé uchazeče.
 • MŠMT stanovilo ve školním roce 2018/2019 tyto termíny přijímacího řízení na střední školy:
  • pro čtyřleté obory: 1. termín 13. 4. 2023 a 2. termín 14. 4. 2023
  • pro víceletá gymnázia (šestileté a osmileté studium): 1. termín 17. 4. 2023 a 2. termín 18. 4. 2023
  • náhradní termín: 1. termín 10. 5. 2023 a 2. termín 11. 5. 2023
 • Stanovení termínů dalších kol přijímacího řízení je v kompetenci ředitele střední školy.
 • Talentové zkoušky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou budou konány v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2023. Dny konání zkoušky stanoví ředitel školy.
 • Talentové zkoušky na konzervatoře se konají od 15. do 31. ledna 2023 v termínu stanoveném ředitelem školy.
 • Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání na konzervatoři nebo do oboru vzdělání s talentovou zkouškou, má i nadále možnost podat do 15. března přihlášku do oborů vzdělání podle § 60 školského zákona a účastnit se přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělání ve střední škole.